Jak działa prawo pracy?

Polskie prawo pracy w obecnym kształcie jest wynikiem ponad 25-letniej gospodarki rynkowej w Polsce.

Po głębokich zmianach gospodarczych na początku lat 90-tych stało się jasne, że konieczne są nowe zmiany legislacyjne. Najważniejszym źródłem polskiego prawa pracy jest Konstytucja z 1997 r. Zawiera ogólne zasady dotyczące całego polskiego porządku prawnego, które dotyczyły różnych gałęzi prawa. Najważniejszymi zasadami prawa pracy zawartymi w Konstytucji są wolność tworzenia i działania związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców, prawo do prowadzenia negocjacji zbiorowych w sporach i zawierania układów zbiorowych, w tym zbiorowych, prawo do strajku i inne. formy protestu pracowniczego, wolność wyboru i wykonywania dowolnego zawodu, prawo do pracy lub bycia zatrudnionym, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do dni wolnych. Wszystkie inne źródła polskiego prawa pracy muszą przestrzegać zasad wyrażonych w Konstytucji. Polskie prawo pracy można podzielić na dwie grupy: wspólne i autonomiczne prawo pracy. Na powszechne prawo pracy składają się ustawy i dekrety oraz międzynarodowe akty prawne, które są wiążące i stosowane na całym terytorium kraju dla wszystkich podmiotów stosunku pracy.

Najbardziej specyficzna cecha tej gałęzi prawa wyraża naczelną zasadę prawa pracy zasadę faworyzowania pracownika.

Wzmocnienie tej zasady na gruncie prawa pracy skutkuje tym, że akty prawne niższych szczebli nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż statut wyższego rzędu. Dopuszczalne jest regulowanie tego samego zakresu obszaru prawnego kilkoma różnymi ustawami, ale muszą one być ze sobą spójne, z uwzględnieniem wyrażonej powyżej zasady. Podstawą nawiązania stosunku p[racy, jest umowa, przy czym wyróżnia się różne rodzaje umów o pracę. Może być to umowa o pracę na okres próbny, kiedy pracodawca może przetestować możliwości pracownika, tego rodzaju umowa może trwać maksymalnie 3 miesiące. Inną formą jest umowa o prace na czas określony, oraz umowa na czas nieokreślony. Jeżeli nie wiemy jaką umowę powinniśmy podpisać z pracownikiem, z pomocą może przyjść nam adwokat wrocław prawo pracy. rodzaju naruszeń, wówczas może przydać się prawnik prawa pracy wrocław.

Previous post Gdzie kupować prezent?
Next post Nowoczesne technologie w salonach kosmetycznych