Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat faktoringu jawnego

Jest to nic innego jak w pełni specjalistyczna usługa finansowa, polegająca na poinformowaniu przez faktora swojego kontrahenta na temat dokonanej przez niego cesji wierzytelności.

Faktoring jawny stanowi obecnie zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj tego typu świadczeń na terenie Polski.

Wynika to przede wszystkim z faktu, iż stanowi on wręcz idealną opcję dla różnego rodzaju przedsiębiorców na skuteczną realizację należnych im płatności we właściwym i co najważniejsze docelowym terminie. Ponadto umożliwia on w niezwykle prosty sposób utrzymanie pełnej płynności finansowej na trwałym, a także jednostajnym poziomie. Warto jednak podkreślić dość istotną kwestię, że faktoring jawny sprawia, iż spłata określonej faktury należy wyłącznie do powinności kontrahentów.

Bardzo istotną kwestią w przypadku faktoringu jawnego jest zdecydowanie możliwość swobodnego i bezproblemowego wpisania tej usługi w koszty związane z uzyskiwaniem dochodu. Dzięki temu można je z łatwością odliczyć od opłacanego podatku co ma bezpośredni wpływ na jego wartość. Istnieje jednak pewien haczyk, mianowicie właściciel firmy korzystający z tej usługi ma obowiązek zmiany rachunku bankowego widniejącego na wystawionych przez niego dokumentach. Co więcej, każda wystawiona przez ten podmiot faktura musi być opatrzona w specjalną informację na temat podjętej przez niego cesji.

 

Wiąże się to z tym, że wszelkie płatności powinny być wysyłane wyłącznie na numer konta, który został dedykowany przedsiębiorstwu przez firmę realizującą faktoring. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy kontrahent omyłkowo wyśle płatności do faktora, aniżeli firmy faktoringowej to pieniądze w trybie natychmiastowym powinny zostać przelane na właściwe do tego konto, by mogły zostać rozliczone w ramach wierzytelności finansowej.

Jak faktoring jawny wygląda w praktyce?

 

Co by nie mówić to ten typ faktoringu stanowi niewątpliwie dość prostą do realizacji procedurę. Całość zaczyna się tak naprawdę od dodania przez faktora konkretnej nieprzeterminowanej faktury do specjalnie w tym celu przygotowanego systemu. Następnie musi on wybrać jedną z wielu dostępnych mu opcji, którą będzie wspomniany wcześniej faktoring jawny. W tym miejscu kontrahent danego faktora zostaje poinformowany na temat finansowanej przez niego faktury w ramach tak zwanej „jasnej cesji wierzytelności”. Na sam koniec faktor kontaktuje się z objętym procesem kontrahentem w celu uzyskania skutecznej realizacji danej płatności.

Previous post Obróbka aluminium – najważniejsze kwestie
Next post Jakie produkty spożywcze pomagają w walce z bólami głowy?