Co to jest lean manufacturing?

Wydajność nigdy nie była tak ważna dla branży produkcyjnej jak teraz. Jest to szczególnie prawdziwe tam, gdzie wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej stawiają wielu producentów w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do globalnych odpowiedników.

W jaki sposób producenci mogą zmaksymalizować wydajność i zmniejszyć ilość odpadów na tyle, aby pozostać konkurencyjnym na rynku? Dla wielu odpowiedź to zestaw zasad i praktyk zwanych wspólnie „lean manufacturing”. Lean manufacturing to szereg metod zaprojektowanych w celu zminimalizowania marnotrawstwa materiału i robocizny przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu poziomu produkcji. Powoduje to poprawę netto całkowitej wydajności, w której zapasy są utrzymywane na niskim wymaganym poziomie, automatyzacja nadzorowana jest przez ludzi w celu utrzymania kontroli jakości, minimalizacja przestojów i transportu oraz inne. W ostatecznym rozrachunku produkcja polega na wyeliminowaniu tego, co nie stanowi wartości dodanej, i dostarczeniu klientowi możliwie najlepszego produktu tak szybko jak to możliwe i przy jak najmniejszej liczbie przeszkód. Lean manufacturing poprawia wydajność, redukuje straty i zwiększa wydajność, korzyści dla przedsiębiorstwa są zatem różnorodne. Zwiększona wydajność uwalnia pracowników i zasoby na innowacje i kontrolę jakości, które wcześniej zostałyby zmarnowane.

Ponieważ procesy produkcyjne są usprawnione, firmy mogą lepiej reagować na wahania popytu i inne zmienne rynkowe, co skutkuje mniejszymi opóźnieniami i krótszymi czasami realizacji. Mniej odpadów i lepsza adaptacja sprawiają, że firma jest lepiej wyposażona, aby dobrze prosperować w przyszłości. Pracownicy wiedzą, kiedy ich codzienna rutyna jest napięta lub wypełniona niepotrzebną pracą, co negatywnie wpływa na morale. Lean manufacturing zwiększa nie tylko produktywność, ale także satysfakcję pracowników i oczywiście większa produktywność przy mniejszej ilości odpadów i lepszej jakości ostatecznie sprawia, że firma jest bardziej rentowna, tutaj znajdziesz więcej informacji na temat lean manufacturing https://lean.org.pl/lean-manufacturing/.

Previous post Przeczytaj tę przydatną radę na temat komputerów osobistych
Next post Drewno to bardzo popularny materiał do budowy schodów