Eksport towarów poza UE – istotne formalności

W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, która jest ściśle powiązana z transportem oraz eksportem i importem różnych towarów poza granicami Unii Europejskiej.

Sporo firm współpracuje z klientami i partnerami z Wielkiej Brytanii, która nie jest już częścią wspólnoty oraz z innych krajów, które również nie wchodzą w skład Unii. W takiej sytuacji tranzyt lub transport towarów jest oczywiście dozwolony, ale niezbędną sprawą jest zadbanie o załatwienie różnego rodzaju spraw formalnych. Dobrą wiadomością jest fakt, że w tym zakresie wsparcia udzielają specjalistyczne agencje celne, których usługami warto się zainteresować.

Eksport towarów poza UE – istotne formalności

Pomoc fachowców w zakresie formalności celnych

Przy eksporcie towarów za granicę UE, przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia odprawy celnej. Przed jej wykonaniem, bardzo ważną i praktycznie niezbędną sprawą jest zadbanie o właściwe zgłoszenie transportowanych przedmiotów i dóbr w systemie ECS. Jest to system unijny, który umożliwia wymianę zgłoszeń wywozowych oraz innych informacji i dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy organami celnymi prowadzącymi działalność na obszarze UE. To właśnie w takich formalnościach pomocy udzielają agencje celne.

W ramach swoich ofert, agencje celne zapewniają wsparcie w sporządzaniu elektronicznych zgłoszeń celnych, a także zapewniają pomoc związaną z czynnościami z zakresu szeroko pojętej kontroli celnej. Oprócz tego przedsiębiorcy mają zapewnioną pomoc w wypełnianiu wielu ważnych deklaracji celnych, listów przewozowych w wersji międzynarodowej, a także w sporządzaniu i składaniu pozostałych dokumentów celnych. To dlatego przedsiębiorca może być pewny, że wszystkie działania są realizowane efektywnie oraz zgodnie z przepisami, które obowiązują w Polsce oraz za granicą.

Skuteczna i fachowa obsługa celna towarów jest dostępna w ofertach wyspecjalizowanych agencji celnych, które promują swoje działania za pośrednictwem Internetu. Usługi tego rodzaju można więc znaleźć na portalach ogłoszeniowych czy też na oficjalnych stronach agencji celnych.

Previous post Godny polecenia serwis klimatyzacji
Next post Szukasz miejsca do wypoczynku w naszym kraju?