Analiza fundamentalna i techniczna. Jak wykorzystywać je na rynku Forex?

Forex, czyli Foreign Exchange Market, to określenie dla międzynarodowego rynku walutowego, który pozwala na zaopatrywanie się w różne pary walutowe. Mimo iż inwestycje na Forex wiążą się z bardzo dużym poziomem ryzyka, nie brakuje osób, które próbują swoich sił na tym rynku. Zanim zdecydujemy się na ulokowanie swoich środków na Forex, warto w pierwszej kolejności pozyskać jak najszerszą wiedzę na ten temat. Warto wiedzieć, że wielu inwestorów Forex przy podejmowaniu decyzji biznesowych stosuje analizę fundamentalną i techniczną.

Rynek Forex – jak działa? Co warto o nim wiedzieć?

Forex, czyli z angielskiego Foreign Exchange Market, to międzynarodowy rynek walutowy. Pozwala on na handlowanie parami walutowymi. Liczba różnic między standardowymi giełdami papierów wartościowych a rynkiem Forex jest całkiem spora. Przede wszystkim chodzi o to, iż forex nie posiada żadnej siedziby i fizycznej lokalizacji. Wszystkie transakcje są tam realizowane w pełni online, bez wychodzenia z domu. 

Uczestnikami rynku Forex mogą być wszyscy zainteresowani – nie tylko wyspecjalizowane instytucje finansowe, ale także inwestorzy indywidualni. Wszystkich inwestorów działających na Forex nazywa się traderami. Jest to spowodowane tym, iż każdy trader ma za zadanie kupować aktywa, zaś później sprzedawać je po wyższej cenie. Każdy doświadczony trader potrafi dość dobrze przewidywać oraz analizować zależności między popytem i podażą na konkretne waluty. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że rynek Forex wyróżnia się bardzo wysokim poziomem ryzyka. 

Oznacza to, że osoby, które podejmują decyzję o ulokowaniu swoich środków w rynek Forex, mogą w krótkim czasie stracić wszystkie zainwestowane pieniądze. Z tego powodu tak ważne jest, by przed podejmowaniem jakichkolwiek inwestycji w pierwszej kolejności poszerzać swoją wiedzę. 

Analiza techniczna – czym się cechuje?

Wykonywanie analiz to jeden z najważniejszych elementów wpływający na wzrost prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu na inwestycji na rynku Forex –  jedną z analiz jest np. analiza techniczna. Opiera się ona na badaniu wykresów i danych historycznych, aby zidentyfikować trendy i wzorce w cenach pary walutowej. Inwestorzy korzystają z różnych narzędzi technicznych, takich jak wskaźniki techniczne, poziomy wsparcia i oporu oraz formacje cenowe, aby przewidywać, jak cena pary walutowej będzie się zachowywać w przyszłości. Narzędziami wykorzystywanymi w analizie technicznej na rynku Forex są między innymi wykresy, wskaźniki techniczne, analiza interwałowa i trendów.

Analiza fundamentalna – co ją wyróżnia? 

Analiza fundamentalna działa nieco inaczej. Mianowicie: opiera się na badaniu fundamentalnych czynników wpływających na wartość pary walutowej, takich jak kondycja gospodarki kraju, sytuacja polityczna, decyzje banków centralnych oraz dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja i bezrobocie. W ramach analizy fundamentalnej inwestorzy korzystają z informacji ze źródeł, takich jak raporty makroekonomiczne, oświadczenia banków centralnych, informacje prasowe i raporty finansowe firm. Narzędziami wykorzystywanymi w analizie fundamentalnej na rynku Forex są między innymi kalendarz ekonomiczny, raporty makroekonomiczne oraz analizy branżowe i sektorowe.

Previous post Zakup sprzętu wędkarskiego w sklepie internetowym
Next post Komfortowe zakwaterowanie w przestronnym apartamencie